Aktuelt

Me kan forsiktig begynne å bruke Kyrkjetunet igjen!

14 mai

Me byrjar å ha litt aktivitet på Kytkjetunet igjen etter ein Korona-pause. Men der er viktig for styret å minna om at det er eit stort ansvar i desse tidene å arrangera samlingar og me må derfor sikra oss at dette går føre seg på ein trygg og god måte med tanke på smittevern. Derfor […]

Avlyste arrangement grunna Covid-19 (Corona)

20 apr

Ei lita oppdatering: Me føl fortsatt dei nasjonale føringane og har derfor ikkje åpna for arrangement på kyrkjetunet ennå. Me kjem tilbake med oppdatert informasjon når situasjonen endrar seg. I mellomtida: ta godt vare på deg sjølv og andre ❤️    

Evangelisk arbeid på Kenya-kysten

25 mar

Kyrkjetunet er med å støtte NSP Aid sitt evangeliske arbeid på Kenya-kysten. Informasjon frå dette arbeidet følgjer her: Det nyttar å forkynne evangeliet – også blant muslimar. Det er i år 10 år sidan NSP Aid starta arbeidet på Kenya-kysten, – det vart også oppstarten av NSP Aid. Den lutherske kyrkja ba om hjelp til […]

Kalenderen