Aktuelt

Afrikakveld på Kyrkjetunet

20 nov

Kyrkjetunet har dei siste åra fått vera med på å finansiera deler av ein barneheim i Kenya. Denne barneheimen har gjeve ein trygg oppvekst til mange foreldrelause barn. Vidare har desse barna fått gå på skule – noko som ikkje hadde vore muleg utan opphaldet på barneheimen. Kyrkjetunet si støtte til barneheimen har vorte gjort […]

Alpha-kurs!

14 nov

Då er me i gong med Alpha-kurs! Første samling var forrige onsdag, og vi fortset onsdag den 15. November kl 19. Deretter blir det samling anna kvar onsdag fram til midten av mars. Det er ca 40 kursdeltakarar, fordelt på 4 grupper. Spennande og kjekt! Alpha-kurset er eit samarbeid mellom Vågen bedehus, Ølen sokneråd og […]

Alpha-kurs PÅMELDING

26 sep

Alpha-kurs Ølen / Vågen. Det nærmar seg no oppstart på dette kurset som går over 10 kveldar (stort sett annakvar onsdag) og ei helg. Den 8. November er første kurskveld, men før det må du melda deg på! Det er fint om du kan gjera det innan 18. oktober slik at planlegginga kan fullførast. Ein […]

Kalenderen