Publisert 16.09.2015 av John Birger Wold

plakat Kyrkjetundag