Aktivitet

Publisert 06.03.2012 av admin

Aktivitet for barn og unge på Kyrkjetunet

Vindafjord Soul Kids
Aldersgruppe: 5-10 år
Tidspunkt: Annakvar fredag kl 17-18
Kontaktperson: Lill Inger Velde
Mobil: 995 25 268
E-post: fruvelde@gmail.com

Vindafjord Soul Children
Aldersgruppe: 5.-10.klasse
Tidspunkt: Ca. ein laurdag i månaden kl 12-15 (sjå kalenderen til Kyrkjetunet)

Klubben
Aldersgruppe: 5.-7.klasse (etter jul også 4.kl)
Tidspunkt: Annakvar fredag kl 18-19.30
Kontaktperson: Britt Karstensen
Mobil: 452 21 580
e-post: britt.karstensen@vindafjord.kommune.no

CREDO ungdomsklubb
Aldersgruppe: Fra 8. klasse og oppover
Tidspunkt: Ca ein fredag i månaden (sjå kalenderen til Kyrkjetunet)
Kontaktperson: Caroline Lunde/Laila Greenwood Karstensen
Mobil: 472 59 751

SHOW-IT (Familiesamlingar)
Aldersgruppe: Tillatt for alle
Tidspunkt: Tre søndagar pr semester (sjå kalenderen til Kyrkjetunet)
Kontaktperson: Gunhild Marie Osaland
Mobil: 916 92 821
E-post: gmosaland@gmail.com

 

Aktivitet for barn og unge på Vågen bedehus

Sundagsskulen
Aldersgruppe: Frå ca 3 år t.o.m. 7. klasse
Tidspunkt: Ca. annakvar sundag kl 11.00-12.00
Kontaktperson: Møyfrid Brekkå
Telefon/e-post: 481 11 695 / moybrek@gmail.com

Jentelaget
Aldersgruppe: 1.-7. klasse
Tidspunkt: Annakvar tysdag kl 17.30-19.00
Kontaktperson: Sigrid Åreskjold
Telefon/e-post: 400 63 503 / saareskjold@gmail.com

Gutelaget (på Lundeneset)
Aldersgruppe: 1.-7. klasse
Tidspunkt: Annakvar tysdag kl 17.30-19.00
Kontaktperson: Leon Dyngeland
Telefon/e-post: 907 49 7480 / leon@omega.no

Yngres
Aldersgruppe: 5.-7. klasse
Tidspunkt: Annakvar tysdag kl 18.00-19.10
Kontaktperson: Oskar Feed
Telefon/e-post: 53 76 87 40 / oskar.feed@haugnett.no

Laget
Aldersgruppe: 8.-10. klasse
Tidspunkt: Annankvar måndag kl 20.00-21.30
Kontaktperson: Liv Ingunn H. Medhaug
Telefon/e-post: 951 23 371 / liv.ingunn.heie.medhaug@haugnett.no

Loftet ungdomsklubb
Aldersgruppe: 8. klasse og eldre
Tidspunkt: Annakvar laurdag
Kontakperson: Anita Frafjord
Telefon/e-post: 412 21 045 / anita.ivesdal@hotmail.com

 

Anna aktivitet på Kyrkjetunet

Internasjonalt treffpunkt
Internasjonalt treffpunkt kvar torsdag kl 1730-1900. Språkkafé og leksehjelp. Små og store frå mange nasjonalitetar samlast i kjellaren på Kyrkjetunet. Her kosar me oss med kaffi og te, gode samtalar, hjelp med lekser, øving på å snakka norsk – og ikkje minst: Venskap og sosialt fellesskap.

Fellesforum
Samling ca ein gong pr. semester.
Sosialt fellesskap, matøkt, foredrag

Damenes aften
Samling ca ein gong pr. semester. sjå kalenderen.
Tale, matøkt, sosialt samvær, lovsong og forbøn.

Bøne- og Lovsangskveldar
Annakvar fredagskveld. Lovsang, deling, nattverd, bøn-/forbøn, mm.

Ordinære møter
Både vekedagar og sundagar, sjå kalenderen for nærmare informasjon.

Vårbasar
Kvart år rett etter påske.