Årsmøte

Publisert 10.02.2018 av Ove Eidsheim

Velkommen til årsmøte på Kyrkjetunet, torsdag 22. februar kl 19. Årsrekneskap og årsmelding for 2017 vil bli lagt fram. Arne Borgemyr held andakt. Det blir enkel servering. Eit viktig punkt blir samtalen om vegen vidare for det spanande arbeidet som blir drive på Kyrkjetunet. Velkommen!