Årsmøte for Kyrkjetunet

Publisert 14.02.2021 av Bård Oliver Gjellestad

Årsmøte for stiftinga Kyrkjetunet er planlagt til den 11.mars kl. 19.00.

Innkalling, årsmelding og rekneskap blir sendt ut til medlemer to veker før.

Samtidig ønsker vi ei fysisk samling, og om ikkje smittesituasjonen tillet det blir årsmøtet utsett (planen er per no i tilfelle å vente til det er opna for ca. 30 personar).

Følg derfor med på kyrkjetunet.no, Facebook eller Grannar om ny dato.