Barne- og familiebasar

Publisert 24.10.2018 av Ove Eidsheim

Velkommen til barnebasar, fredag 2. november kl 1800! Det blir åresal, lynlotteri, sang av Vindafjord Soul Children og mat. Anne Marie Reimers fortel frå misjonsprosjektet på Madagaskar. Heile storfamilien er velkomen!