Elisabeth Nesheim til Kvinneforum

Publisert 12.03.2012 av Karl Erik Granberg

Kvinneforum på Kyrkjetunet 22. mars

Me har alle her i vårt distrikt,  høyrt om Elisabeth Nesheim, enten at ho er engasjert som helsesøster for barn og unge sine oppvekstvilkår  eller at ho held foredrag på foreldremøter i barnehage og på skule om f.eks sunn mat. Ho tok seg og i mange år tid til å vera med Ølen vgs til aust og vest Europa, og til Kamerun som leiar for u-landsprosjektet. I 2011 vart ho tildelt prisen «Gla’egget» . Dette, og meire til gjer at me har gleda oss til å få denne vår eigen «gla’jente» som foredragshaldar på Kvinneforum denne våren, nærmare bestemt torsdag den 22. mars kl. 19.30 på Kyrkjetunet.

Tema blir:  «Vist og gale – om livet som kjerring på bygda» !

Dei som har høyrt Elisabeth halde foredrag tidlegare, veit at her blir det lått og løye, ispedd refleksjoner over korleis eit kvinneliv på bygda kan arte seg.

Elisabeth vaks opp i Haugesund. Ho seier at ho var beskjeden som liten, men kom tidlig inn i tillitsvalsarbeid på skulen, på universitetet og seinere lokalt og nasjonalt. «Eg er nok ikkje den som er mest opportunistisk, men eg seier ifrå om det er noko som er gale.» seier ho. Ho har vore engasjert i landbruksorganisasjoner på regionalt og nasjonalt nivå.

Dette stod det skrive om henne då ho fekk prisen  «Gla’egget «

«Bonde, helsesøster og Nortura-tillitsvalgt Elisabeth Kallevik Nesheim fra Vats i Rogaland er en bonde som fremstår med optimisme, humør og som et forbilde for mange. Hun fronter norske egg og matglede basert på sunne, gode og trygge norske egg på en fremragende måte»

I mange år har Kallevik Nesheim vært eggprodusent på gården Nesheim i Vats på Haugalandet, og hun har også fremmet alle rettene man kan lage av egg. I det siste har hun trukket fram ulike eggretter i turistsatsingen «Oldemors hus» på gården.

– Hun får også prisen for sin store innsats på en rekke områder i samfunnslivet, fra sine mange styreverv i landbrukets organisasjoner og i Støtteforeningen for Kreftsyke Barn. Som ledende helsesøster i kommunen har hun vært en dyktig inspirator for sunt kosthold. «

Det blir også eit kort årsmøte for Kvinneforum på denne samlinga.

Elles blir det som vanleg god tid til mat og prat og kvelden blir avslutta med kveldstankar.