INNKALLING TIL ÅRSMØTE 22. FEBRUAR KL. 19.00

Publisert 06.02.2024 av Siv Heidi Eidsheim

Program:

Årsmøtesaker:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Val av møteleiar og skrivar
  3. Val av 2 personar til å skriva under protokollen
  4. Årsmelding for 2023
  5. Rekneskap for 2023
  6. Budsjett for 2024
  7. Val

8. Samtale om arbeidet

 Velkommen!