«KOMME DITT RIKE» – Møtehelg 8. til 10. april med besøk frå Nordic Harvest Mission sitt bønnesenter i Levanger

Publisert 02.04.2016 av John Birger Wold
daglig leder bønnesenteret i Levanger

Leif Jonny Johansen (Daglig leder Bønnesnteret Levanger.)

 

Sitat frå Nordic Harvest Misssion si heimeside:

«Nordic Mission er en stiftelse startet av evangelist Håkon Fagervik og er grunnlagt på en visjon om å evangelisere gjennom bønn/faste og utadrettet kontakt med mennesker.

Arbeidet i Nordic Mission grunnlegges mye på bønn, ut fra den vissheten om at atmosfæren på et sted forandres gjennom mennesker som ber. Denne atmosfære-forandringen som vi ser skjer på pinsedag i Jerusalem i Ap.gj.2 og skjer ut fra et bønnemøte, må til også i dag for at Guds rike skal gå fram med vekkelse over stedene i vårt land.

Vi i Nordic Mission vil gjerne snakke med Gud om menneskene først, og mens vi snakker med menneskene om Gud, slik at hjerter kan åpnes og være bearbeidet gjennom bønn før vi gir dem evangeliet. Fordi vi har slik tro på bønn, knytter vi til oss forbedere fra mange land hele tiden som står med oss i bønnekampen.Vi opplever en enorm rikdom av å hele tiden kunne øse av bønnekilden som aldri går tom.Vi søker Gud fordi vi vil ha Gud, og fordi vi elsker Jesus og å være sammen med Ham.

I alle kristnes liv finnes det så mye nedfrossen «bønnekapital» som må løses ut til frelse for folket vi bor iblant. Bruk mer tid i bønn og ditt liv vil bli en kilde av levende vann til de tørstende.  Joh. 7.37-38

«Vår sterke lengsel er at mange flere skal ta ansvar i bønn for den verden vi bor i

Når vi ber og lovsynger Jesus stiger det som en duft fra våre liv som er en takk for Golgata, en frukt av lepper som priser Jesu Navn!»

Leiaren for senteret Leif Jonny Johansen (opprinneleg frå Haugesund), kjem til Ølen denne helga saman med fleire frå bønnesenteret.

Me ser fram til god forkynning og song, og til å vera saman i bønn for bygdene våre !

Samlingar: Fredag kl 19:30. Lørdag kl 10:00 og kl 19:30. Søndag kl 11:00.

Laurdag etter føremiddagsmøtet har dei lyst å vera «på gata» (dvs ved kjøpesenteret) – og det er ein fin anledning til å henga seg på og sjå og læra korleis dei gjer det.

Velkommen frå «alle kantar» !