Aktivitet

Publisert 06.03.2012 av admin

Aktivitet for barn og unge på Kyrkjetunet

Vindafjord Soul Kids
Aldersgruppe: 5-10 år
Tidspunkt: Annakvar torsdag kl 17.30-18.30
Kontaktperson: Gunhild Marie Osaland
Mobil: 916 92 821
E-post: gunhild.marie.osaland@vindafjord.kommune.no

Vindafjord Soul Children
Aldersgruppe: 5.-10.klasse
Tidspunkt: Ca. ein laurdag i månaden kl 11 (sjå kalenderen til Kyrkjetunet
Kontaktperson: Gunhild Marie Osaland
Mobil: 916 92 821
E-post: gunhild.marie.osaland@vindafjord.kommune.no

Aktivitet for barn og unge i Ølen/Ølensvåg

Feedback (med Loftet, Ølensvåg)
Kristen ungdomsklubb med rusfritt miljø på Feedback-huset. Frå 8. klasse
Kvar fredag frå 19.30 – 22.30. Sjå meir info i Facebook-gruppa til Feedback

 

Aktivitet for barn og unge i Vågen bedehusforsamling

Sundagsskulen
Aldersgruppe: Frå ca 3 år t.o.m. 7. klasse
Samlingar på bygdasenteret søndagar i partalsveker kl 11.30.
Sjå meir info i Facebook-gruppa for søndagsskulen.
Kontaktperson: Inger Elisabeth Koch, tlf. 450 38 371 | ingerkoch@gmail.com

KreAktiv
Aldersgruppe: 1.-4. klasse
Samlingar på bedehuset utvalde tysdagar kl 17.30 – 19.00 (sjå kalender).
Kontaktperson: Karoline Lodden Næss, tlf. 908 44 830 | karolinelodden@gmail.com

Tweens:
Aldersgruppe: 5.-7. klasse.
Samlingar på bedehuset utvalde tysdagar kl 19.05-20.05
Kontaktperson: Inger Elisabeth Koch, tlf. 450 38 371 | ingerkoch@gmail.com

 

Anna aktivitet på Kyrkjetunet

Internasjonalt treffpunkt
Internasjonalt treffpunkt kvar torsdag kl 1730-1900. Språkkafé og leksehjelp. Små og store frå mange nasjonalitetar samlast i kjellaren på Kyrkjetunet. Her kosar me oss med kaffi og te, gode samtalar, hjelp med lekser, øving på å snakka norsk – og ikkje minst: Venskap og sosialt fellesskap. Kontaktperson: Ove Eidsheim (ove.eidsheim@gmail.com)

Søndagssamlingar
Samling ca tre gongar pr. semesteret for alle aldrar.
Uformell opplegg som startar med andakt og song, og avsluttast med kaffi og prat.

Fellesforum
Samling ca ein gong pr. semester.
Sosialt fellesskap, matøkt, foredrag

Damenes aften
Samling ca ein gong pr. semester. sjå kalenderen.
Tale, matøkt, sosialt samvær, lovsong og forbøn.

Bøne- og lovsangskveldar
Ca ein gong i månaden. Lovsang, deling, nattverd, bøn-/forbøn, mm.

Ordinære møter
Både vekedagar og sundagar, sjå kalenderen for nærmare informasjon.