Alpha-kurs!

Publisert 15.09.2019 av Ove Eidsheim

Hausten 2019 vil det bli nytt Alpha-kurs i Ølen/Vågen etter to særs vellukka kurs dei føregåande vintrane. Dette er eit samarbeid mellom Kyrkjetunet og soknerådet. Det er ikkje berre for folk som bur i Ølen/Vågen, men for alle som vil, uavhengig av kor du bur!

Oppstart for kurset blir onsdag 16. Oktober, og påmelding til kurset kan gjerast til John Birger Wold, tlf. 98286813, Ove Eidsheim, tlf. 97161659 eller Per Ølfarnes, tlf. 97773864.

Påmelding INNAN 30. SEPTEMBER!

Ein typisk kurskveld er eit måltid, undervisning og song, gruppesamtalar. Og gruppene er dei same heile tida. Det er derfor det er viktig med påmelding slik at det er mulig å setja saman grupper. Du skal få bli kjent med dei i di gruppe og forhåpentleg vil det bli mange gode relasjonar ut av det. Det var mange gode tilbakemeldingar om det frå dei tidlegare kursa.

I gruppa blir det samtale om det som har vore undervist i – og det er høve til å dela tvil og tru.

Den «røde tråden» gjennom heile kurset vil vera JESUS.

Kurset er for deg som trur og som vil noko meir, og det er for deg som tvilar og lurer på ein del ting, og det er for deg som endå ikkje trur, men er spørjande til noko – eller mykje – av det som har med kristendommen å gjera!

Uansett bakgrunn er du velkommen til å vera med.

Om du lurer på noko meir kan det vera lurt å snakka med nokon som har gått før, eller med nokon av leiarane.

Uansett: meld deg på !

Du kan finna meir informasjon på heimesida til Alpha: http://alpha-kurs.no