Alpha-kurs 2018-2019

Publisert 14.09.2018 av Ove Eidsheim

Hausten 2018 vil det bli nytt Alpha-kurs i Ølen/Vågen etter eit særs vellukka kurs sist vinter. Det er fortsatt eit samarbeid mellom Kyrkjetunet, Vågen bedehus og soknerådet.

Den 19. september kl 19:00 inviterer me til Alpha-middag på Kyrkjetunet. Dette er ei samling for dei som var med i fjor og for nye som gjerne vil vita meir om kva dette er. Det blir servert fiskegryte med salat og dressing, kake og kaffi. Prisen er kr 100,-.

Påmelding til denne kvelden innan 14. September til John Birger Wold, tlf 98286813 eller john.birger.wold@gmail.com

Oppstart for sjølve kurset blir onsdag 17. Oktober, og påmelding til kurset kan også gjerast til John Birger Wold.

 

Ein typisk kurskveld vil vera eit måltid, undervisning og song, gruppesamtalar. Og gruppene er dei same heile tida. Det er derfor det er viktig med påmelding slik at det er mulig å setja saman grupper. Du skal få bli kjent med dei i di gruppe og forhåpentleg vil det bli mange gode relasjonar ut av det. Det var mange gode tilbakemeldingar om det frå sist kurs.

I gruppa blir det samtale om det som har vore undervist i – og det er høve til å dela tvil og tru.

Den «røde tråden» gjennom heile kurset vil vera JESUS.

 

Kurset er for deg som trur og som vil noko meir, og det er for deg som tvilar og lurer på ein del ting, og det er for deg som endå ikkje trur , men er spørjande til noko – eller mykje – av det som har med kristendommen å gjera!

Uansett bakgrunn er du velkommen til å vera med.

 

Meld deg på!

Du kan også snakka med ein av desse i leiargruppa:

Lars Dalen,  tlf 98 28 68 26
Ove Eidsheim. tlf 97161659
Gunvor Feed, tlf 99561534
Siri Djuve, tlf 91627605

 

Du kan finna meir informasjon på  heimesida til Alpha: http://alpha-kurs.no