Årsmøte for driftsåret 2016

Publisert 05.02.2017 av John Birger Wold

Årsmøtet for 2016 blir Torsdag 23.Februar kl 19:30.

Talar i år blir Marit H. Ådnanes frå Indremisjonssamskipnaden.
Årsmøtesaker og samtale om arbeidet.
Årsmelding blir sendt alle medlemmer.