Om huset

Publisert 08.03.2012 av admin

Levande Kristustru – inkluderande fellesskap

Saman vil vi byggja fellesskap der Guds storverk blir forkynt,
menneske møter Jesus og blir utfordra til teneste

 

Gjevarteneste

Kyrkjetunet er bygd på dugnad

Kontonr. for frivillige gåver er: 3535.68.81859

Informasjon om gjevarteneste.

Stiftelsesdokument og vedtekter

 Årsmeldingar

Rekneskap

Videoar

Plakatmal

Kristent fellesutval

Samarbeidsforum for dei lutherske organisasjonane i Ølen og Ølensvåg.

 

Sponsorar