Semesterfest på Kyrkjetunet

Publisert 02.09.2014 av lars

Søndag 7. sept kl 19.00 skal det vera samlingsfest på Kyrkjetunet. Dette er ei markering av at ferietida er over og haustsemesteret med alle sine aktivitetar startar. I år skal Arne O.

Øystese vera talar på festen. Han vil ta for seg litt om å vera i Jesu følgje. Jesus sa «Følg meg» — kva inneber det for oss og korleis oppfører me oss i forhold til dei mange andre i følgjet

Øystese er velkjend for dei fleste Grannar-lesarar. Han har mange kontaktpunkt her i bygdene frå oppveksten sin i Etne og frå tida då han var prost i Ølen/Vindafjord.

I tillegg til festtale m.m. av Øystese vert det diverse andre programinnslag, mellom anna song/musikkinnslag og sjølvsagt god tid til mat og drøs !

Kyrkjetunstyret